ያግኙን

Home / ያግኙን

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d890.7044955278888!2d-77.18556852855706!3d38.801110809334574!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x89b7b2c848a9152f%3A0x51ee8296042ce2cc!2s7003%20Backlick%20Ct%2C%20Springfield%2C%20VA%2022151%2C%20USA!5e1!3m2!1sen!2set!4v1682676176603!5m2!1sen!2set” width=”800″ height=”600″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

  እኛን ከማነጋገርዎ በፊት

    የተቋሙ ግብ

  እያንዳንዱ ተማሪ ቋንቋውን፣ ባህሉን፣ እና ታሪኩን በሚገባ አውቆ ለቀጣዩ ትውልድ የሚያስተላልፍ ትውልድን መቅረጽ ነው። በራሱ የሚተማመን ቋንቋውን፣ባህሉን፣ ታሪኩን ጠንቅቆ የሚያውቅ እና በማንነቱ የሙኮራ ትውልድን መፍጠር።  ለቤተሰቦቻቸው የሚታዘዙ መልካም እና ጥሩ አርአያ ያላቸው ልጆችን ማፍራት።የተለያዩ የበአላት ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ተማሪው በክፍል ውስጥ የተማረውን በተግባር የሚያይበት እና የሚያሳይበትን ፕሮግራሞች በየሴሚስተሩ መጨረሻ አዘጋጅቶ ሁሉንም ተማሪ ተሳታፊ በማድረግ ተማሪው በራሱ እንዲኮራ የሚያስችሉ እድሎችን መፍጠር።

  Contact Information

  • 6315 Beulah street, Alexandria, VA, 22310, United States
  • (571) 733-3634 or (571) 276-0217
  • info@abugidalanguagecenter.com

  ማህበራዊ ሚዲያ